Firma REVOGOO Rafał Maciejewski (dalej zwana jako „Revogoo”) zobowiązała się chronić prywatność użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat sposobu postępowania z informacjami oraz o dostępnych użytkownikowi wyborach dotyczących wykorzystania przez firmę REVOGOO Rafał Maciejewski informacji, które mogą zostać użyte w celu zidentyfikowania tożsamości użytkownika („Dane osobowe”). Jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej („UE”), należy zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące użytkowników z UE, znajdujące się w punkcie 5 poniżej. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wykorzystania przez firmę „Revogoo” informacji gromadzonych za pośrednictwem wszelkich naszych zasobów sieciowych (zwanych łącznie „Witrynami”) lub naszego oprogramowania bądź produktów naprawczych (zwanych łącznie „Produktami”). Gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie takie informacje pochodzące od użytkownika, jakie opisano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Nie sprzedajemy danych użytkownika żadnym osobom trzecim.


1. Dane, które przetwarzamy oraz cele przetwarzania
Przetwarzamy różne rodzaje danych w różny sposób zależnie od sposobu interakcji pomiędzy nami i użytkownikiem. Niektóre dane są przetwarzane automatycznie, kiedy użytkownik odwiedza nasze Witryny lub korzysta z naszych Produktów. Inne dane są przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy użytkownik sam je nam dostarcza (np. korzystając z formularzy internetowych w celu skontaktowania się z nami lub przesyłając treści na nasze Witryny).
Dane, jakie przetwarzamy, jeśli użytkownik odwiedza nasze Witryny:
Nawet jeśli użytkownik tylko odwiedza jedną z naszych Witryn, jego komputer lub urządzenie automatycznie przesyła informacje techniczne na nasze serwery WWW; informacje takie zapisujemy w plikach dziennika, a obejmują one następujące „Informacje dotyczące użytkowania witryny internetowej”:

 • data i godzina wizyty oraz czas trwania użytkowania naszej Witryny;
 • adres IP urządzenia użytkownika oraz dostawca usług internetowych (ISP);
 • adres URL odsyłający do naszej witryny oraz adres docelowy przy opuszczaniu naszej Witryny;
 • odwiedzone podstrony naszej Witryny;
 • dane o sekwencji uruchamianych łączy;
 • informacje dotyczące urządzenia użytkownika (typ urządzenia, typ i wersja przeglądarki, a także ustawienia, zainstalowane wtyczki i system operacyjny).

Przetwarzamy Informacje dotyczące użytkowania witryny internetowej, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie naszej Witryny i zapewnić jej działanie. Przetwarzamy także Informacje dotyczące użytkowania witryny internetowej na potrzeby przeprowadzania analizy wydajności Witryny w celu nieustannego ulepszania jej i korygowania błędów, by zapewnić bezpieczeństwo informacyjno-technologiczne oraz działanie naszych systemów, a także zapobiegać nadużyciom i je wykrywać. Przetwarzamy tego typu informacje w formie danych zagregowanych i pseudonimowanych w celu analizowania trendów, administrowania Witrynami, śledzenia ruchów użytkownika w Witrynie oraz gromadzenia danych demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości lub w celu ulepszania naszych działań marketingowych (w tym przedstawiania użytkownikowi spersonalizowanych reklam wynikających z jego zainteresowań), a także w celu poprawiania doświadczenia użytkownika w naszej Witrynie i zagwarantowania bezpieczeństwa naszych systemów IT. Firma „Revogoo” korzysta z plików cookie na naszych witrynach internetowych do różnych użytecznych celów. Używamy plików cookie do zbierania informacji o interakcjach osoby odwiedzającej z witryną i przesyłania ich do komputera lub urządzenia osoby odwiedzającej. Używamy plików cookie do analizy ruchu w sieci, dostosowywania usług, treści i reklam, mierzenia efektywności kampanii reklamowych oraz promowania zaufania i bezpieczeństwa naszych witryn internetowych. Używamy również plików cookie w celu rozróżnienia poszczególnych użytkowników i, w powiązaniu z plikami dziennika z naszego serwera internetowego, w celu obliczenia całkowitej liczby osób odwiedzających nasze witryny internetowe. Te dane dotyczące interakcji pomagają nam uzyskać informacje zwrotne niezbędne do ciągłego ulepszania naszych witryn internetowych oraz do lepszej obsługi wszystkich użytkowników. Ponieważ pliki cookie rozpoznają tylko informacje związane z Twoim komputerem lub urządzeniem, takie jak typ i wersja przeglądarki internetowej oraz adres IP, nie możemy zidentyfikować Cię osobiście na podstawie plików cookie, które zbieramy, chyba że Ty zdecydujesz się nam ujawnić, np. odpowiadając na reklamę lub ofertę promocyjną, kupując nasze oprogramowanie lub wypełniając formularz internetowy (np. formularz zapisu na naszą listę mailingową) lub w inny sposób wcześniej ujawniłeś(-aś) się wobec firmy „Revogoo”. W innym przypadku pozostajesz dla nas anonimowym użytkownikiem. Firma „Revogoo” używa zarówno sesyjnych plików cookie, jak i trwałych plików cookie. Sesyjne pliki cookie istnieją tylko podczas pojedynczej wizyty na witrynie internetowej. Znikają one z komputera lub urządzenia użytkownika po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze lub urządzeniu użytkownika nawet po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera lub urządzenia. Ponieważ pliki cookie są przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika, użytkownik ma zawsze możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby je odrzucała i może je usuwać z urządzenia.  W takim przypadku może się jednak okazać, że niektóre witryny internetowe nie będą działać płynnie lub możliwości korzystania z niektórych funkcji naszych witryn mogą być ograniczone.


Dane, które przetwarzamy, jeśli użytkownik korzysta z naszych Produktów:
Firma „Revogoo” przetwarza Dane osobowe, kiedy użytkownik instaluje i rejestruje jeden z naszych Produktów. Niektóre z tych informacji są przetwarzane automatycznie podczas instalacji naszych Produktów. Odnosi się to do następujących „Informacji dotyczących instalacji Produktu”:

 • typ przeglądarki użytkownika,
 • system operacyjny,
 • urządzenie,
 • inne programy w systemie użytkownika,
 • adres IP,
 • wersja produktu.
 • identyfikator sprzętu lub komputera,
 • identyfikator profilu i/lub licencji wraz z kluczem aktywacyjnym.

Podczas rejestracji, aktywacji i/lub konfiguracji naszych Produktów prosimy o podanie określonych „Informacji dotyczących ustawień Produktu”, takich jak (pogrubienie wskazuje pozycje obowiązkowe):

 • imienia i nazwiska użytkownika oraz nazwy organizacji;
 • adresu pocztowego, w tym kraju;
 • numeru telefonu.
 • w przypadku określonych produktów programowych adresu e-mail i/lub klucza licencyjnego/numeru seryjnego (niezbędnych do weryfikacji zakupu)
 • w przypadku niektórych produktów adresu e-mail oraz hasła do konta w sklepie internetowym firmy „Revogoo” oraz identyfikatora profilu.

Wykorzystujemy Informacje dotyczące instalacji Produktu oraz Informacje dotyczące ustawień Produktu w celu prowadzenia rejestru licencji użytkownika uprawniającej do korzystania z produktu (tzn. uwierzytelniania i okresowego weryfikowania praw licencyjnych do produktu w celu zapobiegania piractwu) oraz w celu oferowania użytkownikowi usług naprawczych i wsparcia technicznego. Wykorzystujemy te informacje również w celu przesyłania w ramach produktu komunikatów z informacjami o produktach, funkcjach lub usługach oferowanych przez firmę „Revogoo”.


Gromadzimy informacje dotyczące sposobu wykorzystywania naszych Produktów przez użytkownika po ich instalacji. Konkretne „Informacje dotyczące korzystania z Produktu” różnią się w zależności od tego, z jakiego Produktu użytkownik korzysta, i mogą obejmować:

 • dane o uruchamianiu produktu,
 • dane identyfikacyjne urządzeń (ang. hardware fingerprint),
 • wykorzystanie funkcji,
 • kliknięcia na stronie lub w interfejsie programu,
 • informacje o licencji.

Przetwarzamy Informacje dotyczące korzystania z Produktu, aby móc ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszych produktów i usług, poddać je ewaluacji i sprawdzić, w jaki sposób się odbywa. Przetwarzamy również Informacje dotyczące korzystania z Produktu w celu prowadzenia naszych wewnętrznych statystyk oraz analiz, a także w celu ewaluacji i ulepszania wrażeń użytkownika doświadczanych podczas użytkowania Produktów poprzez poznawanie preferencji klientów i analizowanie danych typu „crash data”. Ponadto niektóre z naszych produktów mogą pozwalać użytkownikowi na przechowywanie, przesyłanie, otrzymywanie, edytowanie, synchronizowanie, udostępnianie lub inne organizowanie plików i folderów (w tym wszelkich informacji lub danych przechowywanych w tych folderach) („Pliki użytkownika”) oraz zarządzanie nimi. Zapisujemy i przechowujemy informacje dotyczące rozmiarów i nazw wszystkich Plików użytkownika, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem tych Produktów.


Dane, które przetwarzamy wyłącznie, jeśli użytkownik je nam poda:
W różnych sytuacjach podczas wchodzenia w interakcję z nami za pośrednictwem naszych Witryn lub Produktów użytkownik może podać nam Dane osobowe, w tym:
Dane konta: w niektórych z naszych Witryn („Witryny interaktywne”) użytkownik może zarejestrować konto przy użyciu swojego adresu e-mail i samodzielnie utworzonego hasła. Jeśli użytkownik kupuje jeden z naszych Produktów, automatycznie tworzy konto, z którego może korzystać w celu zarządzania Produktami, na które posiada licencję, oraz ustawieniami komunikacji, w tym aktualizować swoje Dane osobowe. W Witrynach interaktywnych użytkownik może utworzyć profil, który może zawierać jego Dane osobowe. Przechowujemy dane konta użytkownika, by użytkownik mógł komunikować się z innymi w naszych Witrynach interaktywnych. Niektóre z naszych Witryn interaktywnych oferują publicznie dostępne blogi lub fora. Wszelkie informacje podawane przez użytkownika w tych obszarach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które uzyskują do nich dostęp za pośrednictwem zarejestrowanego konta, oraz przez wszelkie osoby przeglądające strony społeczności jako niezarejestrowani użytkownicy.
Dane dotyczące transakcji: w odniesieniu do zakupów dokonywanych przez użytkownika przez Internet lub telefon przetwarzamy dane kontaktowe i dane do faktury, takie jak imię i nazwisko, adres oraz dane karty kredytowej użytkownika. Użytkownik może przeglądać wszystkie informacje wymagane w formularzu prezentowanym w momencie sprzedaży. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia rachunku oraz na potrzeby prowadzenia naszej wewnętrznej księgowości.
Dane dotyczące wsparcia klienta: użytkownik może kontaktować się z nami, wykorzystując różne formularze internetowe oraz funkcje czatu w naszych Witrynach. Użytkownik może na przykład skorzystać z formularzy kontaktowych w celu poproszenia o pomoc techniczną lub informacje dotyczące statusu jego zamówienia, a także może w inny sposób skontaktować się z naszym zespołem wsparcia klienta. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika przetwarzamy adres IP użytkownika oraz jego dane kontaktowe, a także treść jego zapytania.
Dane z ankiet: od czasu do czasu możemy przeprowadzać badania ankietowe dotyczące naszych produktów i usług. Udział w naszych ankietach jest dobrowolny, niemniej jeśli użytkownik bierze udział w naszej ankiecie, może podać nam swoje dane osobowe. Bez zgody użytkownika przetwarzamy takie informacje wyłącznie w celu ustalenia typów Produktów, które mogą go interesować, oraz w celu zarządzania ofertami dotyczącymi naszych Produktów i ulepszania ich.
Dane dotyczące kampanii wykorzystujących pocztę elektroniczną i przesyłki reklamowe: od czasu do czasu możemy kontaktować się z naszymi klientami bezpośrednio drogą pocztową, telefoniczną lub przy użyciu poczty elektronicznej w celu informowania o naszych aktualizacjach, nowych produktach, promocjach i ofertach specjalnych, co do których użytkownik poinformował nas, że chce je otrzymywać (w tym nasz biuletyn). Nie przesyłamy jednak użytkownikowi żadnych informacji handlowych niezwiązanych z Produktami, które użytkownik zakupił od nas, chyba że użytkownik udzielił nam uprzedniej jednoznacznej zgody na przesyłanie takich informacji. Należy zauważyć, że w każdej chwili można cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Odpowiadając na tego rodzaju kampanię, użytkownik może podać nam dane osobowe, które wykorzystamy we wskazanym celu.
Specjalne programy współpracy: możemy współpracować z inną spółką w celu oferowania użytkownikowi wyjątkowych produktów lub usług („Program współpracy”). Wykorzystanie przez nas Danych osobowych użytkownika ogranicza się do konkretnych Programów współpracy, do których użytkownik dołączył lub z których zdecydował się skorzystać. Informujemy również użytkownika o konkretnych Danych osobowych, które udostępniamy, oraz o celu ich udostępniania przed ich udostępnieniem partnerowi, z którym współpracujemy.


2. Udostępnianie Danych osobowych osobom trzecim
Dane osobowe użytkownika traktujemy z zachowaniem ostrożności i poufności, a osobom trzecim przekazujemy je wyłącznie w zakresie opisanym poniżej. Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy Danych osobowych ani nimi nie handlujemy z osobami trzecimi w żadnych celach promocyjnych. Nasze spółki powiązane, dystrybutorzy lub usługodawcy przetwarzają Dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi i zobowiązali się przestrzegać surowych wymogów umownych dotyczących bezpieczeństwa danych użytkownika (w tym między innymi niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności).
Usługodawcy: firma „Revogoo” przesyła dane do usługodawców, którzy umożliwiają nam prowadzenie naszej Witryny oraz wprowadzanie na rynek, sprzedaż i dostawę naszych Produktów. Powyższe obejmuje podmioty dostarczające narzędzia umożliwiające śledzenie i pliki cookie naszych zewnętrznych dostawców, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomagające nam przetwarzać transakcje, w tym transakcje z użyciem kart kredytowych, zarządzać wysyłką i przetwarzaniem zamówień, oferować wsparcie klienta, zarządzać relacjami z klientem, prowadzić hosting Witryn, gromadzić, przechowywać lub usuwać informacje o użytkowniku lub przeprowadzać analizy statystyczne dotyczące naszych Witryn. Od czasu do czasu udostępniamy również Dane osobowe niezależnym audytorom działającym w naszym imieniu w celach przeciwdziałania piractwu oraz na potrzeby księgowości dotyczącej dochodów w związku z wewnętrznymi operacjami prowadzonymi w toku naszej działalności. Czasem potrzebujemy udostępnić dane użytkownika takim spółkom, by mogły świadczyć nam stosowne usługi.
Transakcje biznesowe: jeśli firma „Revogoo” będzie przedmiotem transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie przez inną spółkę lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, do których odnosi się niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, dane użytkownika prawdopodobnie znajdą się wśród przenoszonych aktywów i w takim przypadku użytkownik zostanie z uprzedzeniem poinformowany za pomocą wiadomości e-mail lub wyraźnej informacji na naszych Witrynach o tego rodzaju zmianie własności lub zmianie w wykorzystywaniu Danych osobowych użytkownika, a także o wszelkich wyborach przysługujących użytkownikowi odnośnie do jego Danych osobowych (w tym, w stosownych przypadkach, o jego prawie do sprzeciwu wobec takiego przekazania danych).
Organy władzy publicznej: mimo że dokładamy wszelkich starań, by zachować prywatność użytkownika, możemy potrzebować ujawnić dane osobowe w przypadkach wymaganych przepisami prawa, np. kiedy w dobrej wierze uznamy, że działanie takie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z toczącym się postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub sporem bądź innym procesem prawnym lub działaniem (niezależnie od tego, czy podjęła je firma „Revogoo”) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy „Revogoo”, naszych użytkowników lub osób trzecich. Przekazujemy dane organom władzy publicznej, takim jak organy ścigania lub organy podatkowe wyłącznie w przypadku prawnego zobowiązania do takiej czynności na podstawie wniosku o udzielenie informacji otrzymanego od odpowiednich organów.
Oferty promocyjne: jako zarejestrowany klient firmy „Revogoo” użytkownik ma możliwość otrzymywania aktualności i ofert specjalnych od firmy „Revogoo” dotyczących naszych Produktów lub produktów osób trzecich, które w naszym mniemaniu mogą oferować produkty lub usługi mogące interesować użytkownika.


3. Okres przechowywania danych
Przetwarzamy i przechowujemy Dane osobowe użytkownika przez okres konieczny w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych. W związku z tym przechowujemy dane tak długo, jak zobowiązuje nas do tego relacja umowna z klientem. Po rozwiązaniu umowy będziemy przechowywać Dane osobowe jedynie w zakresie i przez czas wymagany przez obowiązujące prawo. Wszystkie inne dane zostaną usunięte natychmiast po anulowaniu przez klienta subskrypcji naszych Produktów lub innych usług. Jeśli pozostałe dane nie są już wymagane w celu spełnienia zobowiązań prawnych, będą one regularnie usuwane, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest wymagane w celu zapewnienia dowodów lub aby roszczenia nie uległy przedawnieniu.


4. Przeglądanie danych użytkownika i żądanie ich zmiany
Użytkownicy z UE: punkt 5 poniżej zawiera opis ustawowych praw wynikających z rozporządzenia RODO
Klienci mogą aktualizować, usuwać, uzyskiwać dostęp do swoich danych konta oraz zmieniać je poprzez edycję swoich rekordów użytkownika, grupy lub zespołu. W celu zaktualizowania profilu klienta należy zalogować się na swoje konto w witrynie https://www.revogoo.pl/ i kliknąć opcję „Moje konto”. Osoby bez własnego konta proszone są o kontakt z nami zgodnie z punktem 8 poniżej. W przypadku subskrypcji marketingowych wiadomości e-mail od firmy „Revogoo” można zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości tego typu, klikając opcję anulowania subskrypcji na końcu marketingowej wiadomości e-mail. Aby zostać usuniętym ze wszystkich list marketingowych firmy „Revogoo”, można wykonać powyższy proces. Klienci nie mogą zrezygnować z otrzymywania wszystkich transakcyjnych wiadomości e-mail związanych z ich kontem „Revogoo”, ale mogą zmienić swoje ustawienia konta (zgodnie z opisem powyżej), aby zmniejszyć częstotliwość otrzymywania od firmy „Revogoo” określonych wiadomości e-mail z powiadomieniami lub całkowicie z nich zrezygnować.


5. Informacja dla mieszkańców UE:
Administratorem danych jest firma REVOGOO Rafał Maciejewski, ul. Gen. A. E. Fieldorfa Nila 28/20; 96-300 Żyrardów prowadzona przez Rafała Maciejewskiego i zarejestrowana pod numerem NIP: 8381872349 oraz pod następującym numerem REGON: 386653237. Użytkownik nie jest zobowiązany prawem do przekazywania firmie „Revogoo” Danych osobowych opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Co więcej, relacja umowna zawarta w wyniku zakupu naszych Produktów nie zobowiązuje użytkownika do przekazywania swoich Danych osobowych, Niemniej, niepodanie nam określonych danych lub sprzeciw wobec wykorzystania tych danych może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszych Produktów, a w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z naszych Produktów.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podczas przetwarzania Danych osobowych użytkowników opieramy się na Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”) — ogólnoeuropejskim rozporządzeniu wprowadzającym standaryzację ochrony danych. Firma „Revogoo” przetwarza dane przede wszystkim jako administrator, do celów opisanych powyżej, w punktach 1 i 2 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Cele te odpowiadają naszym prawnie uzasadnionym interesom, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jednocześnie niektóre przetwarzane przez nas Dane osobowe są wymagane w celu wykonywania postanowień umowy zawartej z użytkownikiem lub podjęcia działań na wniosek użytkownika przed zawarciem z nim umowy. Na przykład jeśli klient wyrazi zainteresowanie zakupem jednego z naszych Produktów, wypełniając formularz internetowy, będziemy przetwarzać przesłane Dane osobowe w celu odpowiedzi na ten wniosek. Może to obejmować udostępnienie Danych osobowych klienta jednemu z naszych autoryzowanych dystrybutorów, który następnie wykorzysta je w celu zawarcia umowy sprzedaży. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani prawem do przekazywania w indywidualnych przypadkach określonych informacji organom ścigania i organom podatkowym na ich żądanie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych są wymagania prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO). Gdy przetwarzamy Dane osobowe użytkownika za jego jednoznaczną zgodą, zgodnie z artykułem 6 (1) a) RODO, podstawę prawną przetwarzania tych Danych osobowych stanowić będzie owo oświadczenie zgody.
Profile użytkowników
Danych użytkowników używamy w celach „Profilowania”. Oznacza to, że wykorzystujemy ich dane, aby zapewniać dostosowane usługi na podstawie ich wcześniejszych zachowań, a także wyświetlać spersonalizowane reklamy. Pragniemy jednak podkreślić, że w żadnym wypadku nie przetwarzamy i nie analizujemy Danych osobowych użytkownika w kontekście Profilowania w sposób, który spowodowałby zautomatyzowane podjęcie decyzji powodującej skutki prawne wobec użytkownika lub mogącej w podobny sposób poważnie mu zaszkodzić.
Prawa użytkownika dotyczące przetwarzania jego Danych osobowych
Osoby fizyczne dysponują określonymi prawami jako „Osoby, których dane dotyczą”. Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa:
– prawo do informacji i dostępu do danych zgodnie z artykułem 15 RODO,– prawo do sprostowania danych zgodnie z artykułem 16 RODO,– prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO,– prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z artykułem 18 RODO,– prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO.
Dodatkowo użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw do właściwego organu nadzorczego zgodnie z artykułem 77 RODO, ale jedynie w zakresie przetwarzania danych przeprowadzanego przez nas we własnym imieniu, w roli administratora danych. W przypadku gdy firma „Revogoo” przetwarza dane w imieniu osoby trzeciej, w celu skorzystania z tych praw należy odnieść się do podmiotu pełniącego funkcję administratora danych.
Należy zauważyć, że w każdej chwili można skutecznie cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń zgody wydanych nam przed wejściem RODO w życie.
Informacje na temat prawa do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO
1. Prawo do sprzeciwu w przypadkach indywidualnych
Oprócz praw wymienionych powyżej użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych, przetwarzanych na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów). Dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu artykułu 4 ust. 4 RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie przedstawić uzasadnienie dla przetwarzania, które przeważy nad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub też jeśli przetwarzanie danych ma na celu dochodzenie roszczeń, ich wykonanie lub obronę przed nimi. Należy również pamiętać, że w przypadku zaprzestania przetwarzania danych w wyniku sprzeciwu użytkownika nasze Witryny i Produkty mogą przestać być dla niego dostępne lub mogą stać się dostępne jedynie w ograniczonym zakresie.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów reklamowych
Użytkownik ma także prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym subskrypcji naszych newsletterów lub reklam spersonalizowanych. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez użytkownika jego Dane osobowe nie będą już przetwarzane w przyszłości.


6. Zbieranie danych od dzieci
Witryny firmy „Revogoo” nie są przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 13 lat i nie zbieramy celowo żadnych informacji od użytkowników w wieku poniżej 13 lat. W przypadku gdy rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało firmie „Revogoo” Dane osobowe lub też w inny sposób firma „Revogoo” w sposób niecelowy uzyskała te informacje, powinien skontaktować się z nami pod adresem rodo@revogoo.pl, a usuniemy te dane z naszych serwerów.


7. Zmiany
Firma „Revogoo” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Powiadomienia o istotnych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności będziemy przekazywać za pośrednictwem naszych Witryn co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem takich zmian.


8. Dane kontaktowe
Aby skorzystać z praw dotyczących Danych osobowych (opisanych powyżej w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności) lub zadać pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk ochrony prywatności, należy skontaktować się z nami pod adresem rodo@revogoo.pl. Prosimy nie używać tego adresu e-mail do zgłaszania problemów technicznych ani innych kwestii niezwiązanych bezpośrednio z ochroną prywatności danych ani z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.